AKTUALITY

Naučte se řídit bez stresu. U nás v autoškole získáte nejen řidičské oprávnění, ale také zážitky. Užijte si jízdu v moderních vozech.

Přidejte se k nám a staňe se mistrem silnic, ať už preferujete manuální či automatické řazení.
Nechcete se trápit se spojkou? Žádné přeřazování, jen plyn a brzda. Ideální pro začátečníky, kteří se chtějí soustředit na jízdu. Přijďte k nám, máme pro vás automat.
Chcete klasiku? Máme i manuál.

Noví zájemci o řidičské průkazy jsou přijímáni každé úterý od 16:30 na adrese učebny nebo po telefonické domluvě (viz kontakt).

Pozor výskyt žab

nabízené služby

skupina B

cena 18 000 Kč

délka trvání delší než 6 týdnů podle potřeby klienta

skupina B automat

cena 18 000 Kč

délka trvání delší než 6 týdnů podle potřeby klienta

skupina B rychlokurz

cena 23 000 Kč

délka trvání kratší než 6 týdnů podle potřeby klienta

kondiční jízdy

cena max. 650 Kč

dle počtu objednaných hodin, nabízíme zvýhodněné balíčky

vrácení ŘP

cena 9000 Kč

Pokud Vám končí zákaz řízení motorových vozidel, máte 12 bodů a uplynul již rok nebo jste přišli o řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů

školení referentů

cena max. 300 Kč

možno skupinových slev pro firmy, školení probíhá po dohodě přímo ve firmě nebo v prostorách autoškoly

informace pro žadatele

Výuky a výcviku pro získání skupiny B nebo B78 se může zúčastnit každý občan, který:
 • podá vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a zároveň předloží vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší tří měsíců a vyplní ho výlučně praktický lékař.
 • žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR, u cizinců musí být pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie
 • nemá zákaz v řízení motorových vozidel.
S řidičským oprávněním skupiny B lze řídit:
 • motorové vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg.
 • vozidla zařazená do skupiny A1 (motocykl do 125 cm3 a do 11 kW) pokud jsou vybavená automatickou převodovkouOd 21. let i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (nad 15 kW).
S řidičským oprávněním skupiny B 78 „AUTOMAT“ lze řídit:
 • motorové vozidla se samočinně ovládanou převodovkou s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg.

informace pro vrácení řidičského oprávnění

Důvod – zákaz řízení:

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.  Přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až po nabytí právní moci rozhodnutí o prominutí trestu. Co musíte v autoškole  doložit:
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče z registru řidičů (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem ( dokládá se v případě, že ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o uložení sankce uplynula doba více než jeden rok)
 • Dopravně psychologické vyšetření – bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

Důvod – 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy. Zdravotní způsobilost se neprokazuje. Přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění, ale o vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní. (V praxi tedy doporučujeme provést přezkoušení nejdříve 1 měsíc před uplynutím 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.) Co musíte v autoškole doložit:
 • oznámení o dosažení 12 bodů
 • výpis z karty řidiče z registru řidičů (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • žádost do autoškoly
 • Dopravně psychologické vyšetření – bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky. Přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti. Co musíte autoškole doložit:
 • výpis z karty řidiče (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • Dopravně psychologické vyšetření – bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

informace pro školení řidičů referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu. Školení řidičů je nutné provádět periodicky, v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb. by školení mělo probíhat zpravidla 1x za rok. Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“. Kurz naučí řidiče referenty:
  • povinnou výbavu vozidla
  • nastavení pozice řidiče
  • jak zkontrolovat vozidlo před výjezdem
  • jak se chovat na křižovatkách
  • jak správně odbočovat
  • jak jezdit v jízdních pruzích vč. pravidla ZIP
  • co dělat v případě dopravní nehody
  • jak zvládat krizové situace
  • jaké jsou zásady bezpečné jízdy
a celou řadu dalších informací.

vozový park

vozidla Opel Astra 1.6 CDTi Sports Tourer

Kontakt

Výuka:
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary
Tel: 774 306 033 (Bc. Daniela Novotná)
e-mail: info@autoskolatandem.cz

Přejít nahoru